Spoločnosť VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. pri svojom vzniku v roku 1995 nadviazala na viac ako 30-ročnú tradíciu bývalého štátneho podniku Vodné zdroje Bratislava v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, sanačné práce, inžiniersko-geologický prieskum, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), environmentálne audity, rizikové analýzy.

STRÁNKA VO VÝSTAVBE …

Politika kvality

ISO 9001

ISO 14001